Yazılım Testinde Hata, Kusur, Hata, Arıza ve Arıza Arasındaki Fark

Yazılım testi, beklenen ve gerçek sonuçlar arasındaki fark olan hataları, hataları, kusurları, arızaları ve arızaları tespit etme sürecidir.

Yazılımınızı ister manuel ister otomatik prosedürlerle test edin, bu terimler kodlamanızdaki sorunları tanımlarken ortaya çıkar.

Yazılımdaki eksiklikleri, eksik gereksinimleri veya hataları belirleyerek, yazılımınızı kullanıcılar için kusursuz ve kaliteli hale getiriyorsunuz.

Bu şekilde, yazılımı herhangi bir sorun ve performans veya işlevsellik bozulmaları olmadan kolayca kullanabildikleri için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunarsınız.

Bu yazıda bugların, hataların, kusurların, kusurların ve arızaların ne olduğunu ve bu terimler arasındaki farkları tanımlarına, türlerine, örneklerine, nedenlerine, odaklarına ve diğer parametrelerine göre açıklayacağım.

Hadi başlayalım!

Hata Nedir?

Hata, yazılım geliştirmede yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Ancak hoş karşılanacak bir durum değil. Yazılımın kullanıcı tarafından beklenmeyen veya geliştirici tarafından amaçlanmayan başka şekillerde davranmasına neden olabilecek bir sorun veya hata olarak tanımlanmaktadır.

Hataların, yazılım performansı üzerinde, kolayca yönetilebilen küçük sorunlardan, uygulamanızın kullanılmasını imkansız hale getirebilecek büyük sorunlara kadar çok çeşitli etkileri vardır. Ancak, her iki durumda da, kullanıcılara kaliteli bir deneyim sunmak ve güven oluşturmak için hataların derhal ele alınması ve düzeltilmesi gerekir.

Büyük hatalar, özellikle kullanıcı memnuniyetsizliği riski olduğunda, genellikle öncelikli ve acil olarak değerlendirilir. İşlevselliği ve performansı etkileyebilecek birçok hata vardır, ancak en yaygın hata türü çökmedir. Bu, yazılımın kullanıcılar tarafından beklendiği gibi çalışmayı durdurduğu ve kullanım ortasında otomatik olarak kapandığı anlamına gelir.

Örneğin, bir kullanıcı bir kelime işlemci yazılımında bir rapor veya makale yazdığında ve aniden çöktüğünde, kullanıcı daha önce kaydet düğmesine basmazsa tüm çalışmalarını kaybeder. Bu, kullanıcının verimliliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacaktır.

Yazım hataları, küçük sorunlar gibi görünen ancak feci sonuçlar doğurabilen hatalardır. Yanlış bir sayı veya yanlış yerleştirilmiş bir harf bile programın amaçlanan işlevlerinde büyük değişikliklere neden olabilir.

Ek olarak, bir yazılım hatası, bir kuruluşun kullanıcılarla etkileşim kurma, potansiyel müşteri oluşturma, satın alma işlemlerini kolaylaştırma ve daha fazlasını yapma becerisini bozar. Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırılması gerekir.

Kusur Nedir?

Yazılım testindeki bir kusur, yazılımın kullanıcılardan veya iş gereksinimlerinden sapması veya çeşitlenmesi anlamına gelir. Uygulama kodlamasında tüm programı etkileyebilecek bir sorundur. Test ekipleri, farklı test senaryolarını yürütürken hatalarla karşılaşır.

Bir üründeki kusurlar, uygulamanın verimsizliğini ve kriterleri karşılayamaması ve yazılımın istenen işi yapmasını engellemesini temsil eder. Bunlar, geliştiriciler tarafından yazılım geliştirme döngüsü sırasında gerçekleşir. Bir programcı veya geliştirici, geliştirme aşamasında küçük veya büyük bir hata yaptığında bir kusur oluşabilir.

Eh, hatalar ve kusurlar çok ince farklılıklara sahiptir. Yazılım endüstrisinde, her ikisi de dağıtımdan hemen önce düzeltilmesi gereken hatalar olarak kabul edilir. Yazılım geliştirme döngüsü sırasında karşılaşabileceğiniz birçok kusur türü vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

aritmetik kusur

Aritmetik kusur, aritmetik ifadedeki kusurları veya programdaki bazı aritmetik ifadelere çözüm bulmayı içerir. Bu hatalar esas olarak yazılım üzerinde çalışan geliştiricilerin daha az bilgi veya fazla çalışma nedeniyle olmasından kaynaklanmaktadır. Kod tıkanıklığı, geliştiricilerin kodu doğru bir şekilde izleyemedikleri durumlarda aritmetik kusurların da bir nedenidir.

  iPhone Kamerasında Zamanlayıcı Nasıl Ayarlanır

Sözdizimi Hataları

Sözdizimi kusurları, kod yazarken yapılan yaygın hata türleridir. Sözdiziminde küçük bir hata bile gösteriyor. Bu, bir geliştirici veya programcının C++’da kod yazarken programdaki noktalı virgül (;) gibi bir simgeden yanlışlıkla kaçması durumunda oluşur.

Mantıksal Kusurlar

Kodun uygulanması sırasında mantıksal kusurlar resme girer. Bir programcı çözüm hakkında yanlış düşündüğünde veya gereksinimi net olarak anlamadığında bu kusurlar meydana gelir. Ayrıca, bir geliştirici köşe davalarını unuttuğunda da ortaya çıkar. Uygulamanın özü ile ilgilidir.

Performans Kusurları

Yazılım uygulaması veya sistem beklenen sonuçları karşılayamadığında, performans hatası olarak adlandırılır. Değişken yüklerle kullanım sırasında uygulamanın tepkisini içerir.

Çoklu iş parçacığı Kusurları

Aynı anda birden fazla görevi yürütürken veya çalıştırırken çoklu iş parçacığı hataları meydana gelir. Bu, karmaşık hata ayıklama olasılığına yol açabilir. Çoklu iş parçacığı işlemi sırasında, sistemin başarısız olmasına neden olan kilitlenme ve aç kalma olasılığı vardır.

Arayüz Hataları

Arayüz kusurları, kullanıcı ve yazılımın etkileşimi sırasında ortaya çıkan kusurlardır. Karmaşık arabirimler, platform tabanlı arabirimler veya belirsiz arabirimler içerir. Bu kusurlar, kullanıcıların yazılımı zahmetsizce kullanmasını engeller.

Hata Nedir?

Hata, uygulama geliştiricisinin yanlış anlaması, yanlış anlaması veya hatasıdır. Bir programcı veya geliştirici bazen işaret gösterimini yanlış anlayabilir veya yanlış bir büyü yazarak programlama kodunda bir hataya neden olabilir.

Son kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyebilecek yanlış mantık, sözdizimi veya döngü nedeniyle oluşturulur. Temel olarak, beklenen sonuçlar ile gerçek sonuçlar arasında ayrım yapılarak bir hata hesaplanır. Bir programın içinde, böyle bir senaryo geldiğinde, uygulamanın işlevselliğini değiştirerek müşteri memnuniyetsizliğine yol açar.

Birkaç nedenden dolayı bir hata oluşur ancak uygulama kodunda bir soruna yol açar. Tasarım sorunları, kodlama sorunları veya sistem spesifikasyon sorunları olabilir. Kusurlardan biraz farklıdır.

İşlevsellik, yazılımın önemli bir kriteridir, ancak bazen, bir şey garip, imkansız, kafa karıştırıcı veya daha zor olduğunda yazılım işlevsellik hatalarına yol açar. Türler hatalardır:

 • Uygulamadan kullanıcıya iletişim sırasında iletişim hataları oluşabilir. Örneğin, yazılımda hiçbir menü sağlanmadı, yardım talimatı yok, kaydetme düğmesi yok vb.
 • Eksik komut hatası, düşük yazma hızı, kısa teslim tarihleri ​​veya daha fazlası nedeniyle programcılar arasında yaygın olarak görülen başka bir hatadır. Bazı komutlar eksikse programın çıktısı sapar.
 • Dilbilgisi açısından hatalı cümleler ve yanlış yazılmış sözcükler, her uygulama kodunda bulunan yaygın hatalardır. Hata anlamlı ve şeffaf bir şekilde ele alındığında test sırasında azaltılabilir.
 • Hesaplama hataları, kodlama hataları, hatalı mantık, hatalı formüller, işlev çağrısı sorunları, veri türü uyuşmazlığı ve daha fazlası nedeniyle oluşur.

Başarısızlık Nedir?

Bazen programın yürütülmesi sırasında sistem, uygulamanın başarısız olmasına neden olabilecek beklenmeyen sonuçlar üretebilir. Belirli durumlarda veya ortamlarda, arızalar arıza nedeni olabilir ve bazen sebepler değişebilir.

Her kusur başarısızlıkla sonuçlanmaz. Örneğin, ölü koddaki kusurlar, arızalara neden olmaz. Başka sebeplerden de kaynaklanabilir. Ayrıca, çoğu zaman, güçlü bir manyetik alan, kirlilik, elektronik alanlar, radyasyon patlaması vb. dahil olmak üzere çevresel koşullar, bellenimde veya donanımda arızaya neden olabilir.

  Yer İmlerini Kaydedin ve Eşitleyin, Onlara Masaüstünden veya Mobilden Erişin

Başarısızlık, yazılımla etkileşime girerken insan hatalarından da kaynaklanabilir. Örneğin, bir insan yanlış bir giriş değeri koyarsa bir yazılım hatası meydana gelebilir. Bununla birlikte, bir kişi tarafından sistemde kasıtlı olarak bir arıza da meydana gelebilir.

Yazılım hataları söz konusu olduğunda, anlamanız gereken birkaç nokta vardır:

 • Yazılım testi sırasında, bir testçi belirli bir durumun arıza olup olmadığından emin değilse, bu bir olay olarak ifade edilebilir. Olay, daha sonra, hatanın kusurun nedeni olup olmadığını veya geçersiz girdi, uygun olmayan ortam ve işlevselliği hakkında bilgi eksikliği gibi diğer bazı nedenlerin olup olmadığını doğrulamak için daha fazla test gerektirir.

Bu olaylar raporlanır ve başarısızlığın nedenini doğrulamak için olayı analiz edebilmeleri için geliştiricilere gönderilir.

 • Başarısızlık, yazılımın üretim aşamasından sonra gelen bir terimdir. Yazılımın kalitesini değerlendirmek için, müşteri güvenini artırmada kalitenin çok büyük önemi olduğundan ve bu da iş geliştirmeyle sonuçlandığından, dağıtımdan önce düzgün bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.

Ancak arıza, uygulamada yalnızca kusurlu parça çalıştırıldığında tespit edilebilir. Arızalı parçalar hiç çalıştırılmamışsa, o parça herhangi bir arızaya neden olamaz.

Hata Nedir?

Hata, bir uygulama programı tarafından istenmeyen veya yanlış bir davranıştır. Programda bir uyarıya neden olur. Tedavi edilmezse, dağıtılan kodun çalışmasında arızalara yol açabilir. Uygulama kodunun çeşitli bileşenleri birbirine güveniyorsa, birden çok bileşende sorunlara neden olabilecek bir hatadır.

Küçük bir hata, üst düzey bir hataya neden olabilir. Programlama teknikleri, geliştirme metodolojileri, meslektaş incelemesi ve kod analizi benimsenerek hata önlenebilir.

Yazılım testinde aşağıdakiler gibi çeşitli hata türleri vardır:

 • Algoritma hatası: Bir bileşen mantığı veya algoritma, yanlış işlem adımları nedeniyle verilen giriş için net bir sonuç sağlayamadığında oluşur. Ancak disk kontrolü ile kolayca önlenebilir.
 • Sözdizimi hatası: Kodda yanlış sözdizimi kullanıldığında oluşur. Tek bir sözdizimi hatası, sıfır çıktı veya başarısızlıkla sonuçlanabilir.
 • Hesaplama hatası: Bir disk uygulaması yanlış olduğunda veya istenen sonucu hesaplayamadığında oluşur. Örneğin, kayan nokta ve tamsayı değişkenlerini birleştirmek beklenmedik bir sonuç verebilir.

 • Zamanlama hatası: Program başarısız olduktan sonra uygulama yanıt vermediğinde buna zamanlama hatası denir.
 • Belgeleme hatası: Uygun belgeler, programın gerçekte ne yaptığını söyler. Belgeleme hatası, program belgelerle eşleşmediğinde oluşur.
 • Aşırı yükleme hatası: Geliştiriciler, programlarda bellek amacıyla kuyruk, yığın ve dizi gibi veri yapılarını kullanır. Kullanıcı belleği doldurduğunda ve kapasitesinin üzerinde kullandığında aşırı yük hatasına yol açacaktır.
 • Donanım hatası: Belirtilen donanım istenen yazılım için düzgün çalışmadığında bu tür bir hata oluşur.
 • Yazılım hatası: Belirtilen yazılım platformu veya işletim sistemini çalıştıramadığında veya destekleyemediğinde bu tür bir hata oluşur.
 • İhmal hatası: Programda anahtar yönü yanlış veya eksik olduğunda, atlama hatası oluşur. Örneğin, değişkenin başlatılması başlangıç ​​noktasında yapılmaz.
 • Komisyon hatası: Bir ifade ifadesi yanlış olduğunda komisyon hatası oluşur. Örneğin, bir tamsayı float ile başlatılır.

Ancak uygun tekniklerin uygulanması programdaki bir hatayı kolayca önleyebilir. Bu tekniklerin ve prosedürlerin, amaçlanan yazılım ve donanım özellikleri, programlama dilleri, algoritmalar vb. ile uyumlu hale getirilmesi gerekir.

  Google E-Tablolarda Tarihler Arasındaki Günler Nasıl Hesaplanır?

İnsanlar Neden Bu Terimler Arasında Kafa Karıştırıyor?

Hata, kusur, hata, arıza ve arıza genellikle genel anlamda eşanlamlı olarak kullanılır. Ancak yazılım testinin davranışlarına göre farklılıkları vardır.

Hata, geliştirici tarafından yapılan bir hatadır. Bir kusur, geliştirme döngüsü sırasında bulunan bir hata olarak adlandırılır. Hata, test döngüsü sırasında bulunan bir kusurdur. Program kriterleri karşılamadığında bir başarısızlık olarak adlandırılır. Hata, başarısızlığın nedenidir.

Ancak, bu terimler koddaki sorunları tanımlamak için farklı şekilde kullanılmaktadır.

Bu terimleri gerçek hayattan bir örnek kullanarak anlayalım:

Çalışmayan arabanızı hayal edin ve bir tamirciye götürün. Arabanın çalışmadığından şikayet ediyorsunuz (kullanıcı bir arıza bildiriyor). Tamirci arabayı inceler ve sorunu (kusur) bulur. Sorun (hata), sürücünün benzinli motora dizel koymasıydı (test cihazı arızayı tespit etti) – bu kullanıcının hatasıydı.

Hata vs. Kusur vs. Hata vs. Arıza vs. Hata: Farklar

Artık bu terimler hakkında bazı fikirleriniz olduğuna göre, yazılım testinde aralarındaki bazı önemli farklılıkları anlayalım:

BugDefectErrorFailureFaultBir hata, yazılımın beklendiği gibi çalışmadığını söyleyen kusurları ifade eder. Kusur, beklenen ve gerçek çıktı arasındaki bir sapmadır. Hata, derleme ve yürütmenin başarısız olması nedeniyle geliştirici tarafından kod yazılırken yapılan bir sorun veya hatadır. Arıza, yanıt vermeyen bir sistemle sonuçlanan donanım ve yazılım arızasına yol açan çeşitli kusurların birleşimidir. Arıza, yazılımın başarısız olmasına ve amaçlanan görevleri yerine getirmesine engel olan arızadır. Test mühendisleri yükseltir.Test mühendisleri tarafından belirlenir ve programcılar veya geliştiriciler tarafından çözülür.Otomasyon test mühendisleri ve geliştiriciler yükseltir.Testciler hatayı geliştirme aşamasında bulur.Kullanıcılar bulur.Hata türleri mantıksal hatalar, kaynak hatalarıdır. ve algoritmik hatalar.Kritik, küçük, büyük ve önemsiz olarak sınıflandırılır.Hata türleri sözdizimsel hata, UI ekran hatası, akış kontrol hatası, donanım hatası, hesaplama hatası ve daha fazlasıdır.Tür yokTürler iş mantığı hataları, mantıksaldır hatalar, işlevsel hatalar, GUI hataları, güvenlik hataları, donanım hataları ve daha fazlası. Bu, eksik mantık, fazlalık kodlar ve hatalı mantıktan kaynaklanmaktadır.Bunun nedeni yanlış giriş verilmesi, başa çıkmadaki hatalar ve daha fazlasıdır.Bunun nedeni kod hatası, yürütülememe, kod mantığındaki belirsizlik, hatalı tasarımdır. , mantıksal hata, vb. Bunun nedeni sistem hataları, insan hataları ve çevresel değişkenlerdir. Bunun nedeni yanlış tasarım, düzensiz mantık ve daha fazlasıdır. Hataları önlemek için test odaklı geliştirme uygulamanız, gelişmiş ayarlamalar yapmanız gerekir. kod geliştirme uygulamaları ve daha fazlası. Kusurları önlemek için, kullanıma hazır programlama yöntemlerini uygulamanız ve doğru ve birincil yazılım kodlama uygulamalarını kullanmanız gerekir. Hataları önlemek için akran incelemeleri yapmanız, hata düzeltmelerini doğrulamanız, uygulamanın genel kalitesini artırmanız ve daha fazlasını yapmanız gerekir. Başarısızlığı önlemek için sürecin yeniden test edilmesini onaylamanız, gereksinimleri gözden geçirmeniz, sorunları kategorilere ayırmanız ve hataları değerlendirmeniz gerekir. Hataları önlemek için belgeleri incelemeniz ve uygulama tasarımını ve kodlama doğruluğunu doğrulamanız gerekir.

Çözüm

Hatalar, kusurlar, hatalar, arızalar ve arızalar, bir uygulamanın farklı bölümlerini etkiler ve kullanımını büyük ölçüde etkiler. Bunlar, yazılımın performansını ve mükemmelliğini yavaşlatarak müşteri memnuniyetsizliğine neden olur.

Bu nedenle, herhangi bir yazılım projesinde bu sorunların bir an önce önlenmesi gerekir, böylece yazılımınız en iyi şekilde çalışır ve talebi pazarın zirvesinde kalır.

Ayrıca Yazılım test araçlarından bazılarına da bakabilirsiniz.